zondag, november 04, 2012

Formele IT-management-methodieken

(het volledige artikel is te lezen in het Handboek Informatiemanagement)

Bij IT-projecten staat deze traditionele aanpak bekend als het watervalmodel: een
reeks taken wordt in lineaire volgorde afgewerkt. Deze aanpak werkt goed voor
kleine, goed gedefinieerde projecten, maar is niet haalbaar bij grotere en complexere
projecten.
Voor de aanpak van IT-projecten bestaan verschillende gestandaardiseerde methodieken waarvan de bekendste RUP (Rational Unified Process) en Prince2 zijn. Bij de RUP-methode werk je vooral incrementeel, met opleveringen per fase. Prince2 gaat meer over de beheersing van verschillende fases in een project en zegt minder over wat in een bepaalde fase opgeleverd moet worden.

RUP en incrementele projecten


Het Rational Unified Process (RUP) werd eind jaren ’90 uitgewerkt om software incrementeel te ontwikkelen. Het kost immers enorm veel tijd, energie en middelen om grote systemen in één beweging te bouwen. Het RUP zorgt ervoor dat het project opgesplitst raakt. De verwachtingen van de klant of eindgebruiker kunnen veranderen in de loop van het traject, bijvoorbeeld door technische beperkingen, veranderende eisen/wensen of een beter begrip van het daadwerkelijke probleem.

Incrementeel ontwikkelen stelt je in staat het project op te delen in een aantal deelproducten en deze afzonderlijk van elkaar op te leveren. Zo verminder je het risico dat het eindproduct niet is wat de klant wil en bovendien kan de klant nu per deelproduct zijn feedback geven. Dit kan je dan meenemen tijdens de ontwikkeling van het volgende deelproduct.

PRINCE2


Een andere bekende gestructureerde projectaanpak is PRINCE2. Deze methodiek biedt een duidelijk omschreven kader en beschrijft niet alleen de procedures van het eigenlijke project, maar ook wat je moet doen als het project niet verloopt zoals gepland.

PRINCE2 verdeelt het project in beheersbare fases en biedt een efficiënte controle van de middelen. Bovendien biedt het een gemeenschappelijke taal voor alle deelnemers aan het project. De verschillende managementrollen en verantwoordelijkheden bij een project betrokken zijn volledig beschreven.

Agile


Ook bij Agile wordt het project gezien als een reeks van relatief kleine taken, die ten gepaste tijde uitgevoerd worden, in plaats van als een geheel vooraf gepland proces.

Andere


PrisM (en Prisma) en Critical Chain projectmanagement (CCPM) bieden een gestructureerde methode voor projectmanagement.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten