vrijdag, februari 13, 2009

Klein is mooi (2) : over klasblogs


Vanmorgen was ik te gast in de klas van Juffrouw Mieke en Freeke, één van onze dochters. Het is de laatste dag van hun projectweek, waarin de kinderen les kregen van ouders en andere buitenstaanders over niet zo evidente materie. Ze gingen op bezoek in een smederij, kregen les over opera en leerden honden africhten.

Freeke zorgde ervoor dat haar papa ook in de klas mocht verschijnen. Free (wordt 8 jaar) heeft haar eigen blog (iets over de appel en de boom ...). Ze mocht die al eens tonen in de klas en vertelde er bij dat haar papa "alles kende over het internet" (dit ga je als papa niet tegenspreken ;-) ). Het idee om een klasblog op te zetten was geboren . Het werd een zeer leuke ervaring ...

Eerst hadden we een klasdiscussie over wat er zo interessant was aan het internet, wat je er allemaal kon mee doen, maar ook dat je toch wat moet opletten ("je steekt de straat ook niet over met je ogen dicht"). De interesse was geboren om zelf informatie op het web te gaan plaatsen. We bekeken enkele voorbeelden van klasblogs (en voor de juf heb ik op deze link ook wat achtergrondinformatie verzameld), daarna spraken we enkele cyberregels af :
 • niets publiceren zonder medeweten van de juf (alleen de juf bezit de login-gegevens)
 • de juf kiest de foto's en de video
 • geen familienamen gebruiken of adresgegevens ingeven
 • lief zijn voor elkaar
... en gingen we aan de slag :
 1. We kozen voor "blogger.com", omwille van de toegankelijkheid en de intuïtieve vormgeving. Een google-account was op voorhand klaar gemaakt.
 2. Samen met de klas kozen we een naam en een domeinnaam.
 3. Daarna kozen we een sjabloon (layout) en onze blog was klaar.
 4. Samen maakten we een eerste bericht met een foto, die we publiceerden.
 5. We sloten alles af en toonden de stappen hoe de kinderen thuis of in de bib hun website konden bezoeken en tonen.
 6. Stappen 4 en 5 werden herhaald.
 7. Daarna mochten de leerlingen per 2 op verschillende computers een bericht aanmaken en publiceren. Juf Mieke en ik zorgden voor de begeleiding.
Ik stond versteld van de snelheid waarmee de kinderen deze kennis en vaardigheden konden toepassen.

Het resultaat van deze klassikale arbeid vind je hier. Hierop mag dit derde studiejaar best wel trots zijn !

Nazorg en verdere stappen :

Berichtjes maken en publiceren is niet echt moeilijk, maar de instellingen en de indeling van de blog aanpassen is dat iets meer. Ook "speciallekes", zoals een YouTube-film "embedden", vergen soms wat zoekwerk. Gelukkig is hierover veel informatie te vinden in de helpfunctie van Blogger. En een zoekactie op Google helpt natuurlijk ook ...

Juf Mieke neemt zich voor om de blog regelmatig te laten aanvullen door de leerlingen in het kader van zelfstandig werk, waartoe zo'n blog zich uitstekend leent.

Ben je nog niet overtuigd, hieronder som ik even de meerwaarde en de mogelijke leerdoelen op van zo'n klasblog :

Rechtstreekse leerdoelen :
 • taalvaardigheid (spelling, hoofdlettergebruik, ...)
 • computergeletterdheid
Meer onrechtstreekse doestellingen :
 • veiligheid en privacy op het net
 • leren observeren en rapporteren
 • zichtbaarheid van het onderwijsproces voor de ouders
 • wereldburgerschap (contact met andere klasblogs in binnen- en buitenland)
 • uitstraling van de school (aanvulling op website en nieuwsbrief)
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en tips.

dinsdag, februari 03, 2009

Klein is mooi


Donderdag geef ik opnieuw een introductie web 2.0 aan de Vlaams-Brabantse bibliotheken. En ik heb er ongelooflijk veel zin in (dit moest ik even schrijven, want de cursisten zullen deze blog lezen ;-) ).

Als ik ten velde introducties geef over het interactieve webgebeuren, krijg ik vaak de vraag voor de voeten geworpen of kleine organisaties daar zich moeten mee bezig houden. De tijd is beperkt, de mankracht ontbreekt, maar bovenal "is alles wat met internet te maken heeft, niet iets meer voor een bovenlokaal niveau" ?

En dan geef ik graag een pleidooi voor het ambachtelijke en de creativiteit dat deze webdiensten met zich mee brengen. De tijd van de vrijbuiters, die op kleine schaal mooie initiatieven nemen, is immers aangebroken. Dus, ja, kleine organisaties hebben meer dan ooit de taak om op de web 2.0-trein te springen. Om op die manier hun taken efficiënter, effectiever en economischer te verrichten, om te communiceren met hun klanten, om aan marketing en kennisbeheer te doen, ...

Meer nog : de kleine organisaties zijn juist zeer geschikt om te experimenteren en als proeftuin te functioneren.

Joris maakte me attent op een klein, maar zeer interessant initiatief : Robrecht Talboom (Bibliotheek Wondelgem) maakte een mash-up van netvibes, delicious en ... ZIZO. ZIZO (Zonder Inspanning ZOeken) is een classificatiesysteem aan de hand van pictogrammen en speelt in op het associatieve zoekgedrag (maakt gebruik van kleuren en pictogrammen).

Robrecht maakte een netvibesomgeving (met een delicious-widget) die de rss-feeds en links aan de hand van de ZIZO-pictogrammen laat doorzoeken. Een kleine toepassing (nou ja, enkele jaren geleden zou dit dagen programmeertijd gevergd hebben) die een groot potentieel heeft voor de openbare bibliotheken. Meer informatie vind je op de Delphi-site.

Wie doet beter ?