woensdag, april 23, 2008

Informatiemanagement en de ABD/BVD

Nog nooit zo lekker gegeten op een congres als op het afgelopen Inforum van de ABD/BVD op donderdag 17 april 2008. De beroepsorganisatie deed haar Belgische, en dus Bourgondische, roots alle eer aan : een uitgebreid buffet over de middag en streekbieren met speciale kazen als receptie/borrel achteraf. In deze tijden van herdenkingen van de Wereldtentoonstelling van 1958 was het ook leuk om aanwezig te zijn in een designtempel van decennia geleden : de Koninklijke Bibliotheek van België. Goed gegeten, maar ook iets opgestoken ? Absoluut.

Ten eerste over ons complexe landje : in Vlaanderen kennen we 100 maal beter de informatiesector in Nederland dan die van onze Franstalige landgenoten. Het was een uitgelezen moment om van gedachten te wisselen met informatiespecialisten uit Brussel en Wallonië. Maar ik ervaarde ook de scheiding in de geesten tussen beide gemeenschappen, zo kregen Franstalige sprekers enkele vragen van Franstaligen en Vlaamse sprekers van Nederlandstalige.

Maar laat dit de pret niet drukken, Inforum is een echt netwerkmoment : overzichtelijk in aantal deelnemers en structuur (één zaal voor de voordrachten en één voor lunch en de babbel). De rechtlijnige programmatie (geen parallelsessies) en het ontbreken van een beurs zorgden ervoor dat deelnemers nooit een dilemma hadden wat ze moesten doen. Heerlijk als spreker : het verloop was minimaal, iedereen leek geïnteresseerd bij gebrek aan beters ;-) .

Uiteraard waren er ook de presentaties. Na de inleidingen van Willy Vanderpijpen, als departementshoofd van de KBR, en de ABD/BVD-voorzitter Paul Heyvaert, mocht Jana Varlejs de spits afbijten. Jana Valejs is professor aan de Rutgers School of Communication, Information and Library Studies (SCILS), New Jersey, USA en hield een presentatie over de ontwikkeling van professionele competenties in de informatiesector. Ze presenteerde een interessante checklist van 10 good practices die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Zij werd gevolgd door Jean-Louis Janssens van de Suez-university, die ons een inkijk gaf hoe een multinational op een effciënte en effectieve wijze omgaat met kennis. Een zeer goede spreker en een zeer interessante case, maar waarschijnlijk niet echt op maat van een kleinere organisatie.

Daarna was het mijn beurt om een presentatie te houden over de informatiekaart. (Ik moet dringend werk maken van mijn masterproef over dit onderwerp) Daarin benadrukte ik vooral het feitdat een groot deel van de investeringen in informatiesystemen mislukt (of slechts gedeeltelijk lukt) omdat men geen analyse (informatie-audit) maakte en geen of gebrekkige doelstellingen (informatiekaart) stelde.Na de lunch mocht Wilbert Helmus (Fries Museum en Princessehof Leeuwwarden) de spits afbijten. (Op gezette tijden kom ik Wilbert tegen en het is steeds plezierig bijpraten met hem).. Hij hield een referaat over het collectiemanagement van de Leeuwardse musea. Het werd een zeer eerlijke presentatie, geen opsomming van successen, maar een levendig verslag van knelpunten en hoe die overwonnen (zullen) werden/worden. Zijn stuk over "wisdom of crowds" (Web 2.0) sloot naadloos aan op mijn workshop die ik enkele dagen eerder gaf in het Huis van Alijn. Zie hiervoor mijn vorige post. Ook het deel over de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen was een voorbeeld van een "good practice". Good practices waren dan ook de rode draad van Inforum. Ik onthield ook enkele leuke, betekenisvolle, termen : zoals "digitale hygiëne".

Ook de presentatie van Andrea Simmons van INM uit Montreal, Canada, was een schot in de roos. Het werd een zeer duidelijk plan van aanpak om te komen tot een e-library/digitale bibliotheek. Op de website van haar bedrijf vind je trouwens een pak informatie, zoals gestoffeerde white-papers en opgenomen "webinars".

Inforum mag dan niet het grootste informatiecongres van de lage landen zijn, het is zeker één van de gezelligste met een plejade aan interessante sprekers (waaronder ondergetekende ;-) ).

maandag, april 14, 2008

Workshop web 2.0 in Huis van AlijnSlaat het Huis van Alijn als eerste (?) Vlaams museum de weg in naar een grotere interactie bij hun webaanwezigheid ? De visie en het enthousiasme zijn alvast aanwezig. Dat bleek immers gisteren tijdens de interne web 2.0-opleiding die ik gaf aan het quasi-voltallige personeel van het Huis van Alijn. De website wordt vernieuwd en dat is het uitgelezen moment om een blog en eventuele andere web 2.0-diensten uit te bouwen. Het werd opnieuw een leuke en interessante dag in een gezellig museum en bij een enthousiast team. Allen daarheen, en binnenkort kan dat dus ook virtueel ;-)

Vlaanderen zit niet stil. Aan het MICT (Universiteit Gent) is momenteel een onderzoeksopdracht bezig rond de kansen die Web 2.0 biedt aan de erfgoedsector.

Iemand van de medewerkers maakte mij attent op toch enkele schuchtere web-2.0-stapjes van de Brusselse musea. Museum talks is een spectaculaire Flash-site (en daarom ook moeilijk via Google te vinden) met tal van commentaren en rondleidingen in mp3-formaat in talrijke talen vanuit diverse Brusselse musea. Ik ontdek nu ook dat het Brusselse Paleis van Schone Kunsten uitpakt met diverse podcasts over hun tentoonstellingen. Nu ja, volgens mij kun je een audiofile die je kunt beluisteren of downloaden op de site nog geen podcast.

Voor echte voorbeelden van creatief web 2.0-gebruik in musea moet je buiten ons taalgebied zijn. Alhoewel dat Jan Tweepuntnul bericht over een initiatief in het Glasmuseum in Nederland.

De workshop kon op geen beter moment komen, want enkele dagen geleden werden, naar jaarlijkse gewoonte, op de "museums and the web"-conferentie de prijzen uitgereikt aan de musea met de beste aanwezigheid op het web. Dit gebeurde in verschillende categorieën en met veel aandacht voor interactie en participatie. Een schat aan good-practices.

Als je de evoluties van web 2.0 in musea wilt volgen ben je met de blog van Nina Simon, toepasselijk Museum2.0 genaamd, aan het goede adres. Maar dat had ik in mijn vorige post al vermeld, ...

Hoog tijd dat ik mij concentreer op mijn presentatie van donderdag voor "Inforum" van ABD-BVD over de informatiekaart : informatie als strategisch element in een organisatie. Daarover meer in een volgende post.

vrijdag, april 11, 2008

Sociaal-cultureel werk 2.0


Momenteel is het voor mij een beetje hollen van de ene workshop naar de andere opleiding. Zalig, die adrenaline om tegen deadlines aan te werken, maar te weinig tijd om erover te berichten op deze blog. Momenteel bereid ik een workshop over web 2.0 in een museumcontext voor om maandag in het "Huis van Alijn" te geven. In mijn volgende blogpost vertel ik er iets meer over. Als smaakmaker suggereer ik alvast de blog van Nina Simon (nee, niet Nina Simonne, de zangeres), een Amerikaanse museumcurator die bericht over wat Web 2.0 kan betekenen voor musea.

Donderdag hield ik een presentatie op de studiedag 'Verenigd op web 2.0' bij Socius, de koepel van de socio-culturele verenigingen. Socius heeft al jaren een serieuze reputatie als het gaat over het exploreren van nieuwe technologische mogelijkheden voor de socio-culturele sector. Enkele jaren terug was ik onder meer betrokken bij het opmaken van Nederlandstalige handleidingen voor een heel gamma aan opensource-producten, die toen in opmars waren en nu reeds goed ingeburgerd zijn. Deze handleidingen zijn nog steeds een landmark in hun soort.

Het interessante aan deze studiedag was dat het niet louter kennisoverdracht was (soms dodelijk voor de aandacht), maar dat er, geheel in de Web 2.0-gedachte, zeer interactief gewerkt werd : na een korte inleiding en demonstratie werden de aanwezigen aan het werk gezet met een eigen blog en een wiki. Later op de dag werd in kleine groepjes een case uitgewerkt in functie van communicatie, samenwerking of marketing
in de organisatie. Dit zorgde voor diepgravende discussie en visievorming.

In de namiddag hield ik een meer beleidsmatig georiënteerde voordracht over de kansen van Web 2.0 voor de socio-culturele sector. Mijn verhaal was opgehangen aan de gedachte dat Web 2.0 geen behoefte of een doel kon zijn, het is een antwoord op behoeften en helpt de organisatie zijn doelstellingen te bereiken. Verder beklemtoonde ik dat de functies van het socio-culturele werkveld ook aanwezig zijn in de Web 2.0-gedachte :

  • Gemeenschapsvorming => communities
  • Educatie => kennisuitwisseling
  • Maatschappelijke activering => user generated content
  • Cultuur => user generated content


De rest moet je zelf maar eens checken op de presentatie (op slideshare en hier via een widget), want ik moet dringend weer aan de slag voor maandag ;-)