dinsdag, november 23, 2004

Wetenschappelijke informatie via Google Scholar ! (?)

Google lanceert Google Scholar (beta-versie).

Met Google Scholar wil Google wetenschappelijke publicaties in een aparte zoekmachine aanbieden. Google Scholar bevat een beperkte selectie van de algemene Google-zoekmachine. De publicaties krijgen ook metadata (titel, auteur, ...) mee, zodat kwaliteitscontrole iets gemakkelijker wordt. Nieuw is ook dat Google Scholar het aantal citaties (aantal keer dat informatie uit het artikel door een andere auteur is verwerkt in een nieuwe publicatie) vermeldt.


De combinatie van de gebruiksvriendelijke Google en kwaliteitsvolle inhoud zal heel wat mensen weten aan te spreken. Voorlopig blijft het echter wel nog wachten op meer informatie over hoe Google Scholar precies werkt.
Wat zijn de criteria voor opname? Wat is volgens Google Scholar een wetenschappelijke publicatie? Welke onderzoeksdomeinen worden opgenomen?

Dit mag echter de pret niet bederven om Google Scholar al grondig uit te testen!


maandag, oktober 25, 2004

Creative Commons in België

Binnenkort wordt de Belgische toepassing van de creative commons licentie officieel gelanceerd.
Creative Commons houdt het midden tussen een strikt auteursrecht en het publiek domein.
Het geeft auteurs de mogelijkheid om hun creativiteit met anderen te delen.
Voor informatie in een elektronische leeromgeving en dan in het bijzonder bij herbruikbare leerobjecten kan deze licentievorm van groot belang zijn.
Een interessante (en korte) inleiding op Creative Commons vind je op http://creativecommons.org/about/licenses/comics1 en op http://creativecommons.org/about/licenses/how1

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

vrijdag, oktober 01, 2004

Inleiding hergebruik van lesmateriaal

Whitsed, N. (2004). Learning and Teaching. Health Information and Libraries Journal, 21, 201-205.
doi:10.1111/j.1471-1842.2004.00532.x
Dit artikel geeft een interessante inleiding op het hergebruiken van lesmateriaal (werken met herbruikbare leerobjecten) met aandacht voor de rol die informatie professionals hierin kunnen spelen.

inleiding
E-learning maakt het mogelijk om (digitaal) lesmateriaal te gaan hergebruiken (bijv. een afbeelding van een skelet). Daardoor zou het mogelijk moeten zijn om de productiekost te verlagen.
Daarenboven ondersteunt het werken met (herbruikbare) leerobjecten een aanpak die de gebruiker (student) centraal stelt.

wat is een leerobject
1. L. Johnson (Macromedia): een verzameling materiaal dat betekenisvol is gestructureerd en kadert in een educatief doel
2. Weller, Pegler en Mason (eLearninternational): een digitaal stukje leermateriaal met een duidelijk afgebakend onderwerp of leerdoel, dat in verschillende contexten hergebruikt kan worden.
3. Rehak en Mason: leerobjecten zijn herbruikbaar, toegankelijk (metadata+indexering), hard- en software onafhankelijk ('interoperability') en duurzaam.
Leerobjecten worden beheerd in asset banks en learning object repositories (eigen opm. beiden zijn databanken maar een asset is kleiner dan een leerobject; een asset heeft geen tot weinig context, bijv. een afbeelding)
Bijv. JORUM
Cruciaal bij het beheer van leerobjecten is het gebruik van metadata. Hiervoor kan men gebruik maken van de LOM (learning object metadata) - specificatie.

leerobjecten en bibliotheken
Mogelijkheden voor bibliotheken:
- Evolutie van repositories opvolgen
- Ondersteuning van cursusbouwers op vlak van kwaliteitscontrole en -bewaking
- Advies bij het gebruik van metadata
- Training informatievaardigheid
- Ontwikkeling van eigen leerobjecten


vrijdag, september 17, 2004

Zoeken en vinden op het web: een degelijk overzicht vind je op WebIR&IE

Web IR & IE
"This site is a collection of online resources for research in the field of information retrieval and information extraction from the Web.
These pages contain materials that are related to the state of the art IR and IE techniques used for and on the Web. Such techniques use, as well as traditional techniques, hypertext structure and meta-data, the structure and nature of the Web, observed human behaviour on the Web, other search engines, and more. "

donderdag, september 09, 2004

Weblogs / blogging in het onderwijs

definitie weblog:
Weblog: A web site which is a cross between a bulletin board and an online communicty. Users of a Weblog post details of interesting web pages and exchange views on the topic covered by the Weblog.
"Weblog" A Dictionary of the Internet. Darrel Ince. Oxford University Press, 2001. Oxford Reference Online. Oxford University Press. Erasmushogeschool Brussels. 9 September 2004

Hoe worden weblogs gebruikt in het onderwijs?
Downes, S. (2004). Educational Blogging. Educause Review, 39.
In zijn artikel haalt Stephen Downes Henry Farrel aan die een vijftal toepassingen geeft van weblogs / blogging in het onderwijs:
1. Docenten gebruiken een weblog ter vervanging van hun traditionele cursuswebsite. Met een weblog wordt het dynamischer en interactiever.
2. In de weblog brengen ze links aan naar relevante items voor hun cursus.
3. Weblogs worden gebruikt om online discussies te organiseren.
4. Weblogs om groepswerk te begeleiden en samenvattingen van teksten te posten.
5. Soms wordt aan studenten gevraagd om zelf een weblog te onderhouden.

Een weblog heeft door haar gebruiksvriendelijkheid en interactieve mogelijkheden zeker een toekomst in het onderwijs. Vooral dan waar er nog geen elektronische leeromgeving aanwezig is.
Communicatie is een belangrijk onderdeel van een ELO en is er meestal goed uitgebouwd. In hoeverre een weblog een meerwaarde zou bieden naast een ELO is mij op dit ogenblik niet duidelijk. Vreemd dat Stephen Downes zich die vraag niet stelt in zijn artikel.

dinsdag, juli 13, 2004

Google Search: define:

Een extra functionaliteit van Google : zoeken van definities op het web Google Search: define: intranet.
Hoe het precies werkt moet ik nog uitzoeken.

vrijdag, juli 09, 2004

Pragmatisch Kennismanagement

In het juni-nummer van Informatie Professional springt wat mij betreft vooral het artikel van Bert Huizing in het oog: Pragmatisch Kennismanagement in uitvoering. Het artikel ontdoet kennismanagement van alle gebakken lucht en brengt ze terug tot haar essentie: een stapsgewijs proces van kennisdelen in een organisatie waarbij human resources en ict evenwichtig met elkaar interageren.

Google

maandag, juni 21, 2004

Een filosofische kijk ...

Uit Levenskunst: de kunst van het virtuele leven - Wilhelm Schmid - Filosofie Magazine 4 (2004)

"Arriveren in een vreemde stad en even kijken of er e-mail is: de elektronische post schept de levensvorm van de e-nomade, die met de hele wereld in contact staat terwijl hij haar doorkruist. "

"Is het nu echt de bedoeling van het leven om een continu aanzwellende stroom elektronische correspondentie te verwerken? Uitgerekend doordat communicatie zo gemakkelijk is, wordt ze tot een last; door haar versnelling komt ze tot stilstand. "

"Het elektronische netwerk kan behulpzaam zijn om het netwerk van persoonlijke betrekkingen te verbinden en onderhouden in de directe en wijde omgeving en ten slotte over de hele planeet. Deze wereldgemeenschap, waarvan de voortekens zich nu aankondigen, is de meest veelomvattende polis die ooit heeft bestaan en haar marktplein is het internet. Om je in deze ruimte bedachtzaam te kunnen bewegen is het nodig een zekere virtuele gevoeligheid te ontwikkelen, want de snelheid die mogelijk is, de afwezigheid van de gezichten van anderen en ook van hun stemmen, verleiden gemakkelijk tot impulsiviteit en totale vormloosheid in de omgang met hen, zonder er acht op te slaan hoe het zelf bij hen 'aankomt'. "

"Door het net bewust te gebruiken, door gericht en weloverwogen keuzes in maken in wat het net aanbiedt, blijft het mogelijk een, zij het betrekkelijke autonomie te handhaven, die erin bestaat om werkelijk user, 'gebruiker', en niet louter consumer, 'verbruiker', te zijn.
"

donderdag, juni 17, 2004

Google en flash

Er zijn heel veel dingen die Google niet ziet en indexeert (invisible web). Hoort flash daar ook bij?
Een zoektocht naar het antwoord hierop bracht mij bij het artikel
Fiddling with File Types. By: Notess, Greg R. . Online , Mar/Apr2004,
Vol. 28 Issue 2, p39, 3p. (online beschikbaar via Ebsco )

Er bestaan honderden file-types. Oorspronkelijk werden enkel HTML-pagina's geïndexeerd. Sinds 2001 kwamen daar stelselmatig file-types bij zoals PDF, PostScript, MS Word, ...
Volgens de auteur bieden Google en AllTheWeb het meest file-types aan.
Bijv. Google:
• Adobe Portable Document Format (pdf)
• Adobe PostScript (ps)
• Corel WordPerfect (wpd, wp5, wp6, wp7)
• Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)
• Lotus WordPro (lwp)
• MacWrite (mw)
• Microsoft Excel (xls)
• Microsoft PowerPoint (ppt)
• Microsoft Word (doc)
• Microsoft Works (wks, wps, wdb)
• Microsoft Write (wri)
• Rich Text Format (rtf)
• Text (ans, txt)
(opm. op dit ogenblik kan je in Google via de geavanceerde zoekopties je zoekactie beperken op volgende file-types: pdf, ps, doc, xls, ppt rtf / beperking op flash kan ook: niet via de geavanceerde zoekopties, maar door filetype:swf toe te voegen in de zoekbalk).

Indexering van niet-HTML documenten creëert een paar nieuwe problemen. Bij HTML kan tekst van opmaak gescheiden worden. Voor bepaalde andere filetypes moet nog een oplossing gevonden worden.
Wat bijvoorbeeld met PDF documenten of Flash?

Uit deze zoekresultaten blijkt dat het niet eenvoudig is voor de zoekmachine om tekst (inhoud) en code (vormgeving) van elkaar te scheiden.

woensdag, juni 16, 2004

Elektronische leeromgeving en bibliotheken

De werkgroep Elektronische Leeromgeving van de VVBAD gaat na wat een elektronische leeromgeving en een bibliotheek in een onderwijsinstelling voor elkaar kunnen betekenen. De webpagina van de werkgroep elo is een mooi vertrekpunt om je in het onderwerp te verdiepen.

donderdag, mei 20, 2004

Dag van de Onderwijsvernieuwing

Geen onderwijsvernieuwing zonder informatievaardigheden. Op de Dag van de Onderwijsvernieuwing, een initiatief van de Erasmushogeschool Brussel en de VUB, wordt in de presentatie Digitale Informatiemarkt de relatie gelegd tussen studentgecentreerd leren en informatievaardigheden. Door de ACRL-standaarden te koppelen aan een concreet opleidingsprofiel (hier "Public Relations") krijg je een beeld van de informatievaardigheden van de huidige generatie studenten. Er worden adviezen geformuleerd om informatievaardigheden op een consistente manier in een opleidingsprofiel op te nemen.