maandag, juni 21, 2004

Een filosofische kijk ...

Uit Levenskunst: de kunst van het virtuele leven - Wilhelm Schmid - Filosofie Magazine 4 (2004)

"Arriveren in een vreemde stad en even kijken of er e-mail is: de elektronische post schept de levensvorm van de e-nomade, die met de hele wereld in contact staat terwijl hij haar doorkruist. "

"Is het nu echt de bedoeling van het leven om een continu aanzwellende stroom elektronische correspondentie te verwerken? Uitgerekend doordat communicatie zo gemakkelijk is, wordt ze tot een last; door haar versnelling komt ze tot stilstand. "

"Het elektronische netwerk kan behulpzaam zijn om het netwerk van persoonlijke betrekkingen te verbinden en onderhouden in de directe en wijde omgeving en ten slotte over de hele planeet. Deze wereldgemeenschap, waarvan de voortekens zich nu aankondigen, is de meest veelomvattende polis die ooit heeft bestaan en haar marktplein is het internet. Om je in deze ruimte bedachtzaam te kunnen bewegen is het nodig een zekere virtuele gevoeligheid te ontwikkelen, want de snelheid die mogelijk is, de afwezigheid van de gezichten van anderen en ook van hun stemmen, verleiden gemakkelijk tot impulsiviteit en totale vormloosheid in de omgang met hen, zonder er acht op te slaan hoe het zelf bij hen 'aankomt'. "

"Door het net bewust te gebruiken, door gericht en weloverwogen keuzes in maken in wat het net aanbiedt, blijft het mogelijk een, zij het betrekkelijke autonomie te handhaven, die erin bestaat om werkelijk user, 'gebruiker', en niet louter consumer, 'verbruiker', te zijn.
"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten