woensdag, juli 23, 2008

Negenvlak praktisch bekeken

Momenteel werk ik samen met Alexander aan de doorlichting van de informatiehuishouding van een vrij grote organisatie. Dit moet resulteren in de beschrijving van de gewenste situatie, een informatie-policy en een rits praktische tips en tools om effectiever, efficiënter en economischer om te gaan met informatie.

Eén van de methodieken die we daarvoor hanteren is het Negenvlak of het "Information Management-model" van de Universiteit van Amsterdam. In mijn presentatie voor BVD raakte ik dit model reeds aan, zie ook een vorige post.

De persoon die verbonden blijft bij de ontwikkeling van het negenvlak is Prof. dr ir Rik Maes , maar ondertussen hebben ook zijn medewerkers niet stilgezeten. Zo is er het boek van Toon Abcouwer, Herman Gels en Jan Truijens. Een zeer lezenswaardig boek, dat praktische toegankelijkheid combineert met wetenschappelijke diepgang. Achter deze link vind je een hoofdstuk van het boek ...

Een groot deel van hun wetenschappelijk onderzoek vind je ook terug op de Primavera-website.

Helaas zijn uitgewerkte cases vrijwel niet te vinden (iemand tips ?). In het boek van Abcouwer et al. worden wel drie cases summier beschreven. Een iets uitvoeriger case (in de vorm van een scriptie), die vrij te vinden is dat van een Nederlands waterbedrijf .

"Bij lokale overheden die actief zijn in de watersector bestaat zowel een externe als een interne informatievraag die voortkomt uit de planning, controle en uitvoering van de bedrijfsprocessen. Deze informatievraag kan worden beantwoord door het implementeren van één of meer informatiesystemen."


De uitwerking van het model in deze scriptie blijft wel een beetje eenzijdig op het niveau van de architectuur hangen, maar biedt wel verhelderende inzichten.

Een alternatieve invulling van dit model willen we je niet onthouden : het Raamwerk voor Persoonlijk Informatiemanagement(PIM). Mensen kiezen hierbij (privé en werk) zelf hun online gereedschap om daarmee te “richten, inrichten en verrichten”, zowel als “informeren en communiceren”.

donderdag, juli 10, 2008

Van communities naar ontmoetingen


In april blogde ik over mijn presentatie voor Socius over interactief webgebruik in een socio-culturele context, waarin ik mij toelegde op de meerwaarde van Web2.0 voor gemeenschapsvorming en educatie. De presentatie sloot ik af met enkele ideeën hoe je vanuit een virtuele omgeving kunt komen tot reële ontmoetingen.

Max van Socius stuurde mij enige tijd geleden nog een interessante link door : www.meetup.com : een sociale netwerksite die tot doelstelling heeft "echte" ontmoetingen te bekomen. Of zoals ze zelf schrijven :
Meetup Groups meet face-to-face to pursue hobbies, network, get support, make friends, find playgroups or even change the world!

Get on the Internet to get off the Internet!


Veel Vlaamse of Nederlandse groepen zitten er nog niet op. Maar wat niet is, kan nog komen ... Dus waar wacht je nog op ? Bedankt Max.

Ondertussen heeft het VCOB een werkgroep opgericht om 23 dingen te helpen implementeren in de Vlaamse bibliotheken. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van het VCOB en Cultuur Lokaal, maar ook van de Bibliotheekschool van Gent en andere expterten (zoals Maarifa). De Bibliotheekschool bereidt een certificaatgerichte opleiding voor die in afstandsonderwijs zal georganiseerd worden. Uiteraard is ook Rob Coers (de grondlegger van de Nederlandstalige 23 dingen) van de partij. En die moet ik nu even snel contacteren, zie ...