maandag, juni 21, 2004

Een filosofische kijk ...

Uit Levenskunst: de kunst van het virtuele leven - Wilhelm Schmid - Filosofie Magazine 4 (2004)

"Arriveren in een vreemde stad en even kijken of er e-mail is: de elektronische post schept de levensvorm van de e-nomade, die met de hele wereld in contact staat terwijl hij haar doorkruist. "

"Is het nu echt de bedoeling van het leven om een continu aanzwellende stroom elektronische correspondentie te verwerken? Uitgerekend doordat communicatie zo gemakkelijk is, wordt ze tot een last; door haar versnelling komt ze tot stilstand. "

"Het elektronische netwerk kan behulpzaam zijn om het netwerk van persoonlijke betrekkingen te verbinden en onderhouden in de directe en wijde omgeving en ten slotte over de hele planeet. Deze wereldgemeenschap, waarvan de voortekens zich nu aankondigen, is de meest veelomvattende polis die ooit heeft bestaan en haar marktplein is het internet. Om je in deze ruimte bedachtzaam te kunnen bewegen is het nodig een zekere virtuele gevoeligheid te ontwikkelen, want de snelheid die mogelijk is, de afwezigheid van de gezichten van anderen en ook van hun stemmen, verleiden gemakkelijk tot impulsiviteit en totale vormloosheid in de omgang met hen, zonder er acht op te slaan hoe het zelf bij hen 'aankomt'. "

"Door het net bewust te gebruiken, door gericht en weloverwogen keuzes in maken in wat het net aanbiedt, blijft het mogelijk een, zij het betrekkelijke autonomie te handhaven, die erin bestaat om werkelijk user, 'gebruiker', en niet louter consumer, 'verbruiker', te zijn.
"

donderdag, juni 17, 2004

Google en flash

Er zijn heel veel dingen die Google niet ziet en indexeert (invisible web). Hoort flash daar ook bij?
Een zoektocht naar het antwoord hierop bracht mij bij het artikel
Fiddling with File Types. By: Notess, Greg R. . Online , Mar/Apr2004,
Vol. 28 Issue 2, p39, 3p. (online beschikbaar via Ebsco )

Er bestaan honderden file-types. Oorspronkelijk werden enkel HTML-pagina's geïndexeerd. Sinds 2001 kwamen daar stelselmatig file-types bij zoals PDF, PostScript, MS Word, ...
Volgens de auteur bieden Google en AllTheWeb het meest file-types aan.
Bijv. Google:
• Adobe Portable Document Format (pdf)
• Adobe PostScript (ps)
• Corel WordPerfect (wpd, wp5, wp6, wp7)
• Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)
• Lotus WordPro (lwp)
• MacWrite (mw)
• Microsoft Excel (xls)
• Microsoft PowerPoint (ppt)
• Microsoft Word (doc)
• Microsoft Works (wks, wps, wdb)
• Microsoft Write (wri)
• Rich Text Format (rtf)
• Text (ans, txt)
(opm. op dit ogenblik kan je in Google via de geavanceerde zoekopties je zoekactie beperken op volgende file-types: pdf, ps, doc, xls, ppt rtf / beperking op flash kan ook: niet via de geavanceerde zoekopties, maar door filetype:swf toe te voegen in de zoekbalk).

Indexering van niet-HTML documenten creëert een paar nieuwe problemen. Bij HTML kan tekst van opmaak gescheiden worden. Voor bepaalde andere filetypes moet nog een oplossing gevonden worden.
Wat bijvoorbeeld met PDF documenten of Flash?

Uit deze zoekresultaten blijkt dat het niet eenvoudig is voor de zoekmachine om tekst (inhoud) en code (vormgeving) van elkaar te scheiden.

woensdag, juni 16, 2004

Elektronische leeromgeving en bibliotheken

De werkgroep Elektronische Leeromgeving van de VVBAD gaat na wat een elektronische leeromgeving en een bibliotheek in een onderwijsinstelling voor elkaar kunnen betekenen. De webpagina van de werkgroep elo is een mooi vertrekpunt om je in het onderwerp te verdiepen.