vrijdag, oktober 01, 2004

Inleiding hergebruik van lesmateriaal

Whitsed, N. (2004). Learning and Teaching. Health Information and Libraries Journal, 21, 201-205.
doi:10.1111/j.1471-1842.2004.00532.x
Dit artikel geeft een interessante inleiding op het hergebruiken van lesmateriaal (werken met herbruikbare leerobjecten) met aandacht voor de rol die informatie professionals hierin kunnen spelen.

inleiding
E-learning maakt het mogelijk om (digitaal) lesmateriaal te gaan hergebruiken (bijv. een afbeelding van een skelet). Daardoor zou het mogelijk moeten zijn om de productiekost te verlagen.
Daarenboven ondersteunt het werken met (herbruikbare) leerobjecten een aanpak die de gebruiker (student) centraal stelt.

wat is een leerobject
1. L. Johnson (Macromedia): een verzameling materiaal dat betekenisvol is gestructureerd en kadert in een educatief doel
2. Weller, Pegler en Mason (eLearninternational): een digitaal stukje leermateriaal met een duidelijk afgebakend onderwerp of leerdoel, dat in verschillende contexten hergebruikt kan worden.
3. Rehak en Mason: leerobjecten zijn herbruikbaar, toegankelijk (metadata+indexering), hard- en software onafhankelijk ('interoperability') en duurzaam.
Leerobjecten worden beheerd in asset banks en learning object repositories (eigen opm. beiden zijn databanken maar een asset is kleiner dan een leerobject; een asset heeft geen tot weinig context, bijv. een afbeelding)
Bijv. JORUM
Cruciaal bij het beheer van leerobjecten is het gebruik van metadata. Hiervoor kan men gebruik maken van de LOM (learning object metadata) - specificatie.

leerobjecten en bibliotheken
Mogelijkheden voor bibliotheken:
- Evolutie van repositories opvolgen
- Ondersteuning van cursusbouwers op vlak van kwaliteitscontrole en -bewaking
- Advies bij het gebruik van metadata
- Training informatievaardigheid
- Ontwikkeling van eigen leerobjecten


Geen opmerkingen:

Een reactie posten